2.4 Grunden till din strategi

I det här avsnittet har vi nu lagt grunden till din strategi, och den kommer du ha stor nytta av i din verksamhet. Genom att ha funderat igenom de här frågorna har du fått en tydlig riktning och du kommer enklare kunna ta beslut kring sortiment, affärsmodeller, marknadsföring och andra aktiviteter.

Ladda ner din strategimall här.

Skriv ut din strategimall på papper, och sätt sedan av 20 minuter för att svara på de här frågorna! Sätt dig gärna i en annan miljö, det brukar göra gott för tankarna, och skriv ner dina svar. Det här dokumentet är sedan bra att ha synligt eller lättillgängligt, så att du hela tiden påminner dig själv om vilken väg du har valt. Jag vet nämligen av egen erfarenhet att det är lätt att glömma det, och lockas in på sidovägar när spännande möjligheter dyker upp. Ibland är det bra att hänga på nya möjligheter, men lika ofta är det bättre att säga nej och fokusera på den strategi du har valt.

Lika viktigt som att påminna sig om strategin, lika viktigt är det att ifrågasätta den och justera den efter verkligheten. Ju längre du kommer med ditt företag, desto mer lär du dig om dina kunder och varför de handlar hos dig. Om det inte stämmer med din strategi, så behöver du förmodligen justera strategin, eller tänka över hur du kommunicerar om du inte hittar “rätt” kunder. Några tips om hur du kan göra det kommer i nästa lektion, och jag rekommenderar dig att göra den här övningen en eller två gånger om året. Det behöver inte ta mycket mer än en halvtimme eller så, och det är en väl investerad halvtimme!

 

< Tillbaka till kursinnehåll

Posted in Kom igång med e-handel.