3.3 Marginaler

När man pratar om marginaler i en affärsverksamhet så menar man den andel av intäkten som är vinst, och i företag som säljer produkter pratar man ofta om detta på produktnivå.

Exempel.
Du har en produkt som du säljer för 1000 kr i din e-handel. Intäkten, exklusive 25% moms, är då 800 kr. Om du har köpt in produkten för 400 kr exkl moms, är din förtjänst 400 kr och din marginal blir då 50%.

400 kr (vinst) / 800 kr (intäkt) = 0,5 = 50%

Ibland pratas om pålägg, och det är i princip samma sak, men omvänt. Pålägget är den andel som man lägger på ett inköpspris för att få fram utpris till konsument. I samma exempel som ovan blir pålägget 2,5.

400 kr (inköpspris exkl moms) x 2,5 = 1000 kr (försäljningspris inkl moms).

Olika typer av produkter har olika stora marginaler, det finns variationer mellan olika branscher och det handlar också om en förhandlingsfråga mot sin leverantör, men att räkna med en marginal på 50% är inte alls ovanligt.

Marginal är dock inte samma sak som vinst. Marginalen ska täcka flera olika kostnader, både rörliga kostnader som t ex packmaterial och avgifter till betalleverantörer och fasta kostnader som hyror osv.

Att jobba med rabatter

En viktig sak i det här sammanhanget är också att det är marginalen som påverkas när du ger dina kunder rabatter. Alla dina kostnader i övrigt är desamma men du får mindre betalt från kunden!

Det betyder också att du behöver öka din totala försäljning väldigt mycket för att få samma vinst i slutändan. Om vi använder samma räkneexempel som ovan, med en produkt med 50% marginal, och säg att vi en normal dag säljer 10 st produkter. Det ger en marginalintäkt på 4000 kr (10 x 400 kr).

Om vi då ger kunden en rabatt på 20%, hur många produkter behöver vi sälja för att få samma marginalintäkt?

1000 kr – 20% rabatt = 800 kr (640 kr exkl moms)

640 kr – 400 kr (inköpspris) = 240 kr

4000 kr (önskad intäkt) / 240 kr = 16,7 produkter

Vi måste alltså öka antalet sålda produkter med 70% för att få samma intäkt till bolaget! Det kan vara värt att tänka på i tider när så många konkurrerar med pris och ständiga kampanjer. Rabatter och andra kampanjer är fortfarande väldigt effektiva verktyg för att driva försäljning och det är inget fel i det, men räkna på det så att du verkligen har råd att ge samma generösa rabatter som dina konkurrenter.

 

< Tillbaka till kursinnehåll

Posted in Kom igång med e-handel.