3.4 Nyckeltal

Nyckeltal är en benämning för olika typer av tal som används för att snabbt ge en överblick över hur det går för företaget.

Det finns massor av olika nyckeltal, både för ditt företags ekonomi och för hur webbshoppen fungerar, och vi kommer inte gå igenom allihop. Det är lätt att gå vilse i alla olika typer av tal och analyser som går att göra, och det viktiga med ett nyckeltal är om det hjälper dig att förstå din verksamhet och om det hjälper dig att ta ett beslut om något som behöver förändras.

I den här lektionen kommer vi fokusera på de åtta nyckeltal som jag anser vara de allra viktigaste för en e-handlare. Du kan givetvis lägga till fler nyckeltal om det är viktigt för din verksamhet.

Företagsekonomiska nyckeltal

Försäljning / omsättning. Hur mycket du har sålt för under en viss period. Anges oftast inklusive moms. Din intäkt i företaget är försäljningen exklusive moms.

Vinst. Resultatet som blir kvar efter intäkter minus kostnader. 

Break even. Anger vilken omsättning du behöver ha (räknas ofta per månad) för att täcka dina fasta och rörliga kostnader.

Marginal. Hur stor andel av din intäkt som är vinst.

E-handelns nyckeltal

Trafik. Antalet besök / sessioner som kommer till din hemsida. 

Konvertering. Andelen besök som leder till en konvertering, dvs ett köp. Om 100 besök leder till 1 köp har du en konvertering på 1%. Det är svårt att ange vad som är en normal konvertering, det kan skilja mycket mellan olika branscher, men det är inte ovanligt att konverteringen ligger mellan 1-3%. Det kan tyckas lågt, men det krävs ofta mer än ett besök för att bestämma sig för att köpa en produkt. Tänk bara på hur du själv beter dig när du surfar runt på nätet – hur ofta lägger du en beställning första gången du besöker en ny sida? Det är ju också många som bara fönstershoppar – precis som i vanliga butiker. 

Snittordervärde (AOV, Average Order Value). Det genomsnittliga värdet på alla dina ordrar. Om du har en omsättning på 100 000 kr och 500 ordrar under en månad så är ditt snittordervärde 200 kr.

Kundanskaffningskostnad (CPA, Cost per Acquisition). Den genomsnittliga marknadsföringskostnaden per ny order. Om du har köpt annonser för 1 000 kr och de annonserna har genererat 50 nya ordrar är din kundanskaffningskostnad 20 kr. Denna kostnad ska du sedan jämföra med din vinst/marginal på en snittorder för att kunna avgöra om din marknadsföring ger dig högre vinst, eller om kostnaden är högre än vinsten (och isåfall behöver du förändra din annonsering på något sätt). 

 

< Tillbaka till kursinnehåll

Posted in Kom igång med e-handel.