Referenser

Genom åren har Maria haft förmånen att träffa och jobba tillsammans med många e-handlare, i många olika faser. Det här är vad några av dem säger om henne:

Som egenföretagare finns det alltid tusentals idéer på hur man vill och kan utveckla sin verksamhet vidare. Det finns oftast inte tid till allt, och man inser snabbt att man behöver prioritera och göra kritiska vägval. Jag har fått enormt stöd i just detta av Maria Richardsson. Hennes coachning fick mig att fatta viktiga beslut kring saker som kan utvecklas vidare på en gång men även saker som kan vänta till senare. Konkreta tips som utvecklade både företag och våra produkter och tjänster, med andra ord!

Maria E. Larsson, RAV by Sweden

Under en termin var Maria ansvarig för vår e-handelsinkubator, och ansvarade då för ett tjugo-tal företag. Förutom att ansvara för innehållet i utbildningen och se till att de fick med sig de många kunskaper som behövs för att driva e-handel, coachade Maria deltagarna och gav dem ett helhetsperspektiv och styrka att välja sin egen väg i företagandet

Amelie Lidén, fd VD E-commerce Park